ADMISIÓN E MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS CURSO 2023-2024

Calendario e instrucións para PRIMEIROS CURSOS (1º)

   Información xeral do proceso: clica aquí

  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos no Réxime ORDINARIOPrazos
  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos no Réxime de FP DUALPrazos
  • Calendario do proceso admisión Ciclos Formativos de GRAO BÁSICOPrazos

 

  

As persoas que lle sexa adxudicada unha praza DEBERÁN MATRICULARSE nos períodos indicados traendo:

  • 2 Fotografía tamaño carnet (antiguedade máxima 6 meses)
  • 1,12€ de seguro escolar (só menores de 28 anos)
  • Autorización para o tratamento de imaxes (descarga impreso)
  • Impreso de autorización para saír fóra do recinto escolar no recreo (so menores de 18 e maiores de 16 anos) (descarga impreso)
  • Inscrición ANPA (voluntario) (descarga impreso)

Rematado o prazo de matrícula PERDERASE O DEREITO Á PRAZA salvo que seguisen existindo prazas vacantes.