HORARIOS

Horarios de grupos para o curso 2023-2024:

  Horarios presenciais    
ESO  Horarios      
Bacharelato    Horarios    
       
Electricidade Horarios    
Fabricación mecánica   Horarios    
Imaxe persoal Horarios    
       
FP Dual (Mantenimiento electromecánico) Horarios    
Curso de especialización (Fabricación aditiva) Horarios