Curso de especialización

Curso de especialización: Fabricación aditiva

Familia: Fabricación mecánica                                                                              "Información sobre Admisión e Matrícula"

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 600

Código: SFME50

Documentación: RD

 

Que se aprende a facer?

Desenvolver e xestionar proxectos de fabricación aditiva mediante o uso de impresión 3D, supervisar ou executar a montaxe, mantemento e posta en marcha dos devanditos proxectos, así como tomar decisións de implementación no desenvolvemento de produtos de empresa (auxiliares ou finalistas) respectando criterios de calidade, deseño, seguridade e respecto ao medio ambiente.

 

En que ámbitos se traballa?

Pequenas, medianas e grandes empresas, tanto públicas como privadas, principalmente nos ámbitos da investigación, desenvolvemento de produtos, produción industrial, mantemento industrial e servizos.

 

Que ocupacións se desempeñan?

Experto en sistemas de fabricación aditiva, experto en impresión 3D, experto en deseño de produto para impresión 3D, deseñador 3D por escaneado, experto en prototipado rápido.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso

Código

Módulo profesional

 

Horas

Períodos semanais

MP5066

Deseño de estruturas alixeiradas e optimización topolóxica en fabricación

 

82

 

MP5068

Escaneado e reparación de mallas 3D

 

63

 

MP5070

Manexo, reparación e custos da fabricación aditiva

 

100

 

MP5067

Modelaxe, laminado e impresión 3D

 

200

 

MP5069

Post procesado

 

73

 

MP5065

Tecnoloxías de fabricación aditiva

 

82

 

 

Que título ou acreditación se obtén?

Non se obtén un título, senón un certificado que acredite a superación do curso de especialización en Fabricación aditiva.

  

             "Información sobre Admisión e Matrícula"