TRANSPORTE

Curso 2023/2024

O alumnado interesado en utilizar o servizo de transporte poderá facelo subindo nas paradas autorizadas onde o faga o alumnado do IES Blanco Amor. Terán as limitacións dos usuarios EXCEPCIONAIS. (Pendente de saber se hai prazas vacantes de usuarios do IES Blanco Amor 18/07/23)

O alumnado de Bacharelato poderá facer uso do servizo coa "Tarxeta Xente Nova " https://www.bus.gal/gl/xente-nova, do contrario deberán aboar o servizo. Para o alumnado da ESO continuará sendo gratuito. (Pendente de saber se hai prazas vacantes de usuarios do IES Blanco Amor 18/07/23)

En todos os casos deberase solicitar en Dirección  o usos deste servizo co fin de comunicarllo á empresa de transporte. Pódese facer cos impresos normalizados ou ben enviando un  correo electrónico

 

 

 

  Modelo solicitude excepcional ESO                  documento

  Modelo solicitude excepcional BACH+CC.FF     documento