Claustro

CLAUSTRO DE PROFESORES 2023-2024  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
590001 - Filosofía Lado Eiriz, María Pilar (XD)
   
590003 - Latín Saco Rivera, María José (XD)
   
590004 - Lingua castelá e literatura Rosato Carballido, Luca Vicente (XD)
  Ojea Fernández, María Elena
  Iglesias Méndez, Adriana
   
590005 - Xeografía e historia Pérez Seara, Carlos
  Rodríguez Fernández, Delfina (XD)
  Villar Prol, Ramón
   
590006 - Matemáticas Otero Espinar, Ana María (XD)
  Montes Gómez, Pilar
  Vázquez Pérez, Ángela
  Pérez Iglesia, Mar
   
590007 - Física e química González Vázquez, Iria (XD)
  Gallego Otero, Juan Antonio
   
590008 - Bioloxía e xeoloxía García Pereira, Francisca (XD)
  González Conde, Rosa María
  Santos Rodríguez, Julia Aldara
   
590009 - Debuxo Piñeiro Mondelo, Maite (XD)
   
590010 - Francés Fernández Nogueiro, Marisol (XD)
   
590011 - Inglés Vázquez Mazaira, María Belén (XD)
  Rios Sancho, Elena
   
590016 - Música Rodríguez Castellanos, José Ramón (XD)
   
590017 - Educación física Tudela de la Fuente, Ignacio (XD)
   
590018 - Orientación educativa Sepúlveda Gradín, Juan Vicente (XD)
   
597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica Martínez López, María
  Rodríguez Rodríguez, María Jesús
  Arias Fernández, Estrela
  Alén Barja, Noelia
   
590019 - Tecnoloxía Pérez Formoso, Julio (XD)
  Vázquez Alonso, Julio Pablo
   
590053 - Lingua e literatura galega Méndez Álvarez, María Jesús (XD)
  Fernández Barbosa, Beatríz
  López Barreira, Xosé Ramón
  Rubio Rendo, Laura Isabel
   
590061 - Economía Fírvida Plaza, Xosé Manoel
  Villar Prol, Ramón (XD)
   
702400 - Relixión católica (secundaria) Rodríguez Ricla, Carlos (XD)
   
590105 - Formación e orientación laboral Maceiras Formosel, María Isabel (XD)
  Osorio Blanco, Susana
  Varela Nóvoa, Iria
   
DTO. IMAXE PERSOAL  
590103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal Casares Guzmán, María Obdulia (XD)
  del Río Balado, María Lourdes
  Carid Peña, Ana Cristina
  Cid Borrajo, Antonio
  Rodríguez Romero, Xoana
  López Rivas, Paula
   
591203 - Estética Escudero Estévez, Ana María
  Negro Taboada, Diego
  Lage Asenjo, Ana
  Álvarez Núñez, Eva María
  Arias Vázquez, Pilar
  Quiroga Iglesias, Cristina
   
   
591218 - Peiteado Alvela Silva, María del Mar
  Murias Fernández, Rosa Ana
  Rey Arufe, María Begoña
   
DTO. FABRICACIÓN MECÁNICA  
590112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica Diz Afonso, Juan Carlos
  Pascual Fidalgo, Guillermo
  Fernández Jardón, Benito
  Rodríguez González, Dori
  Santiago Aneiros, Bruno
  Álvarez Valado, Adrian
   
591211 - Mecanizado e mantemento de máquinas Ramos Martínez, María Victoria
  Rodríguez Rego, Beatriz
  Lemos Fernández, Daniel (XD)
  Pérez García, Oscar Antón
  López Rodríguez, David
  Varela Varela, J. Miguel
   
DTO. ELECTRICIDADE  
590125 - Sistemas electrotécnicos e automáticos Silva Feijoo, César
  Rodríguez Rodríguez, José Manuel
  González Nieto, Ana
  Sotelo Álvarez, Ángel
  Muñóz Neira, Lucía
   
   
591206 - Instalacións electrotécnicas Selas Iglesias, Ramón
  Rubín Vázquez de Parga, María de las Nieves
  Alonso Teijeiro, Josefa (XD)
  Coya Lima, Alicia
  Rodríguez Vila, Maria José