Primeiro ESO

Segundo a LOMLOE (novo no curso 2022-2023):

Materias troncais Língua Castelá
Língua galega
Xeografía e Historia
Matemáticas
1ª Lingua estranxeira: Inglés
Educación Física

 

Materias Específicas   Bioloxía e Xeoloxía
Educación Plástica, Visual e Aidiovisual

 

Elixir 1   2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Portugués
Elixir 1 Tecnoloxía e Dixitalización (en castelá)
Tecnoloxía e Dixitalización (en inglés)
Elixir 1   Relixión
Proxecto Competencial